Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Beech

Beech
Beech | Foto: Wikipedia
Beech

BEECH (Fagus sylvatica) Bok. Intolerans, kritisk attityd.

Dr Bach: ”För dem som känner ett behov av att kunna se mer av det goda och vackra i sin omgivning och som behöver utveckla förmågan att se det spirande goda i till synes negativa saker och händelseförlopp. På så vis kan de utveckla en tolerans, ett överseende och en större förståelse för de olika sätt varje individ och ting använder sig av för att nå sin egen slutliga fullkomning”.

Exempel på symtom: Intolerans. Försöker inte förstå eller tillåta andras tillkortakommanden. Kritiska, saknar ödmjukhet och sympati. Har en förmåga att se det negativa hos en person eller situation och klagar ständigt över andra. Känner förtret över andras små vanor och egenheter. På grund av sin kritiska inställning blir denna typ av individ ofta isolerad. Benägen att lida av såväl inre som yttre rigiditet och spänningar.

Positiv förändring: Utvecklar en sann tolerans mot andra. Ökad respekt för andra människors åsikter och värderingar. Kan se det positiva hos människor och situationer. Bra medel för känslomässigt "avstängda" personer eftersom upplösandet av dessa blockeringar har en förmåga att öppna hjärtat och medlidandet.