Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Aspen

Aspen
Aspen | Foto: Doug Dolde
Aspen

ASPEN (Populus tremula) Asp. Vaga rädslor av okänt ursprung.

Dr Bach: ”Diffusa obestämda rädslor som det inte finns någon grund för. Patienten kan hysa rädsla för att något fruktansvärt skall hända, men vet ej vad. Dessa vaga oförklarliga rädslor kan förfölja patienten dag som natt”.

Exempel på symtom: Diffus ogrundad rädsla/ångest, ofta i kombination med spänningstillstånd. Rädsla i kombination med mardrömmar. Rädslan kan komma på när som helst utan synbar anledning. Rädsla för själva rädslan.

Positiv förändring: Mod att bemöta den egna rädslan inför det okända. Tillit till livet och större livsglädje.