Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vanadin

Vanadin
Vanadin | Foto: Jurii
Vanadin (V)

Vanadin finns i alla kroppens celler, fördelat på cellkärnorna och mitokondrierna med den största koncentrationen i lever, mjälte, njurar, äggstockar, testiklar och sköldkörtel.

Funktion: Vanadin medverkar till att benstomme och tänder förses med mineraler. Det är troligtvis en förutsättning för normal tillväxt och utveckling. Vanadin hämmar bildandet av kolesterin och sänker blodets kolesterolhalt. Det dämpar ett överaktivt hjärta, transporterar syre, främjar bildandet av hemoglobin, neutraliserar toxiner och aktiverar de vita blodkropparna.

Följder av brist: Sannolika följder av brist är hjärt-, cirkulations och leversjukdomar. En möjlig faktor vid cancer.

Rekommenderad daglig dos: Inte fastslaget, men dagsbehovet är troligen 1 mg.

Symtom på överdosering: Förgiftningssymtom är okända. Vanadin är ogiftigt även i doser som är många gånger större än dagsbehovet.

Källor: Vegetabiliska oljor.