Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Germanium

Germanium
Germanium | Foto: Jurii
Germanium

Germanium är ett föga känt spårämne, men det kommer otvivelaktigt att få mycket stort medicinskt värde inom den närmaste fram tiden. Nyare japansk forskning har fastslagit, att germanium kan transportera syre runt i organismen. Rent organiskt germanium är helt ogiftigt. Det tas upp i tunntarmen, vandrar runt i organismen och avlämnar syre till cellerna för att till sist utsöndras med urinen. Denna funktion kan få stor betydelse för behandlingen av bl a cancer och cirkulationssjukdomar. Den bästa källan är troligtvis vitlök.