Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Thuja Occidentalis

Thuja Occidentalis
Thuja Occidentalis | Foto: Spedona
Förekomst: Thuja härstammar från Kaukasus, men kultiveras i Mellan och Sydeuropa som prydnadsträd. Tinkturen tillverkas av de färska bladprydda grenspetsarna som plockas på våren.

Toxikologi: Det verksamma ämnet är en eterisk olja som innehåller alfa-thuion (giftigt), isothujon, 1-fenchon och l-kamfer. Den fysiologiska effekten beror i huvudsak på thujon. Vid förgiftning uppstår inflammation i mag- tarmkanalen med blodig diarré, magsäcksperforation, njurretning och hypererni i bäckenorganen som framkallar missfall. Vidare uppstår kramp och koma. Levern och bukspottskörteln drabbas av degenerativa förändringar. Den homeopatiska läkemedelsprövningen (bl. a. HARNEMANN 1826 och MAYRHOFER 1846), visar följande principiella huvudinriktningar: hud och slemhinnor, nervsystem, könsorgan, muskler och leder, blodcirkulation och vattenbalans. Thuja är huvudmedlet av den litemiska diatesen (sykosis enl. HAHNEMANN).

Etiologi: Följd av akuta och kroniska infektioner, undertryckt gonorré, vaccination, influensa, tuberkulos, förkylning. Följd av bråk, sexuell utmattning.

Modaliteter: Sämre: kyla, fukt, på vänstra sidan, efter frukost (diarré), väderombyte, före och under åskväder, storm, i vila (utom ledsmärtorna), mellan kl- 16.00 och 4.00.

Bättre: värme, torrt väder, rörelse, när utsöndringarna kommer igång (svettning, snuva, flytning m.m.).

Konstitution: Blek, fet (men även mager), frusen, fuktig, modlös, svårmodig, misslynt, retlig men ängslig, oroar sig för framtiden, fladdrig, tankspridd.

Indikationer: Depression, fixa idéer ("Jag faller sönder, jag är av glas "), vänstersidig huvudvärk, ("som en spik i hjässan"), kroniska ögoninflammationer, ihärdig snuva med slemhinneatrofi, näspolyper, bronkial astma, recidiverande halsfluss, kronisk diarré,kondylom, analeksem, följdsjukdornar efter gonorré (beprövad), prostatit (beprövad), endometrit (beprövad), äggstocks- äggledarinflammation (beprövad), cervixpolyper, kronisk muskel- och ledreumatism (beprövad), vaccinationsskador (beprövad), fet hud, illaluktande svettningar, svullna lymfkörtlar, vårtor.

Potens: D6 -13200.

Jämförelse: Medorrhinum, Dulcamara, Natrium sulfuricum, Pulsatilla, Arsenicum, Graphites, Mandragora, Antimonium crudum, Sabina.