Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Tarantula Hispanica

Tarantula Hispanica
Tarantula Hispanica | Foto: Sebaho
Lycosa hisp. – Tarantel

Förekomst: Spindeln förekommer i Spanien och Italien. Giftet är i huvudsak ett nervgift som framkallar domningskänsla i hela kroppen, frusenhet, ångest, häftig oro, smärta, andnöd, hjärtklappning, kyla i armar och ben, kräkningar, svidande avföningar, letargi, katalepsiliknande tillstånd, ödem i ansiktet och extremiteterna samt missfärgning av huden. Letargin och mattheten förbättras påfallande av musik (tarantella). Den homeopatiska effekten rör i huvudsak motiliteten och drogen är beprövad vid behandling av bland annat hysteri och motorisk oro.

Etiologi: Följd av meningit, överkänslighet, utmattning. Följd av vrede,upprördhet, bekymmer, kärleksbesvikelse, bestraffning, klander.

Modaliteter: Sämre periodiskt, plötslig, av kyla, ljus, starka färger, ljud, beröring, (musik), coitus, vila.

Bättre: musik, rask rörelse, sömn, på natten.

Konstitution: Röd, blåaktig, kall, fuktig, upprymd, ledsen, förljugen, förstulen, svårhanterlig, vill förstöra, vill slå andra och sig själv, översexuell, labil i humöret.

Indikationer: Chorea minor, paralysis agitans, angina pectoris, våldsamma oroliga barn, kollaps, neuralgier.