Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Strophantus

Strophantus
Strophantus | Foto: Koehler
Förekomst: Strophantus hispidus (fam. Apocynaceae) växer i Östafrika och används av infödingama som pilgift. För tinkturen används de mogna, torkade fröna.

Toxikologi: Det verksamma ämnet - strophantin - är en mycket giftig hjärtglykosid som verkar momentant, framförallt vid intravenös användning. Drogen är homeopatiskt inte prövad, men används kliniskt som hjärtmedel vid:

Indikationer: Myokardskador, koronarskleros, hjärtneuroser, astma cardiale och kroniska njurbesvär med vattusot. STAUFFER anbefaller medlet vid tentamensångest och rampfeber.

Potens: D2 - D6.

Jämförelse: Apocynum, Argentum nitricum, Digitalis, Gelsemium.