Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Strontium Carbonicum

Strontium Carbonicum
Strontium Carbonicum | Foto: Matthias Zepper
Strontium står tillsammans med kalcium och barium i det periodiska systemets andra grupp. Strontiums affinitet till benstommen visar släktskapet med kalcium, affiniteten till kärlsystemet visar släktskapen med barium. Ämnet förekommer inte i växter och djur och är även kroppsfrämmande för den mänskliga organismen.

Toxikologi: Strontium förtränger kalcium ur benstommen och kan förorsaka förändringar såsom exostoser och osteoporos. Som homeopatikum verkar medlet på benstommen, kärl- och lymfsysternet samt matsmältningskanalen.

Etiologi: Följd av avmagring, sklerotiska förändringar, gamla benbrott och stukningar.

Modaliteter: Sämre: högra sidan (ischias), på natten (diarré), periodiskt. Smärtorna börjar och slutar långsamt. Sämre: upprördhet, kroppslig ansträngning.

Bätttre: värme, solsken.

Konstitution: Röd, fuktig, orolig, het, svag.

Indikationer: Cerebralskleros med högt blodtryck (beprövad), emfysembronkit, diarré, exostoser, ischialgi hand i hand med domning i fötterna som är oftast blåa (beprövad enl. författaren).

Potens: D6 - D12.

Jämförelse: Aurum, Sulfur, Secale, Calcium fluoricum.