Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Senecio Aureus

Senecio Aureus
Senecio Aureus | Foto: Derek Ramsey
Förekomst: Senecio aureus (fam. Compositae) förekommer i Nordamerika. För tinkturen används den färska växten utan rötterna. Växten har en väldig fortplantningsenergi. De verksamma ämnena är ergotinliknande föreningar som i stora doser förorsakar leverskador. Som homeopatikum har Senecio en reglerande verkan på de kvinnliga funktionema.

Etiologi: Följd av undertryckta utsöndringar, menstruationsrubbningar, blödningar.

Modaliteter: Speciellt blåsbesvären blir bättre när menstruationsblödningen börjar, blödningar ur näsa, lunga och livmoder istället för menstruationsblödningar.

Konstitution: Blek, frusen, växlande humör, blodfattig.

Indikationer: Urinvägsbesvär, smärtor i korsryggen i samband med menstruationsrubbningar (ledande), näsblod vid utebliven menstruation, flytning istället för menstruation, dysmenorré (beprövad), amenoffé med lumbago (beprövad), akut ledreumatism.

Potens: D2 - D6

Jämförelse: Aristolochia, Cimicifuga, Sepia, Pulsatilla.