Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Secale Cornutum

Secale Cornutum
Secale Cornutum | Foto: R. Altenkamp
Mjöldryga

Förekomst: Svampen (Claviceps purpurea) parasiterar på spannmål, framförallt på korn (Secale cereale). Under sommaren bildar svampmycelet en violett, homliknande, hård kropp som sticker fram ur det mogna axet. För tinkturen används hela svampkroppen. Drogen är inte hållbar som alkohollösning.

Toxikologi: De verksamma ämnena är alkaloider d.v.s. ergotoxiner, ergotaminer och ergobasiner. Drogens alkaloidsammansättning varierar kraftigt. Den akuta förgiftningen ger upphov till törst, illamående, kräkning och diarré. Därpå följer svettning, hård, långsam puls, högt blodtryck samt känslolöshet i händer och fötter. Den subakuta och kroniska förgiftningen förorsakar gangrän på tårna och de nedre extremiteterna på grund av permanent kärlsammandragning, samt kramp, synstörningar, gråstarr och psykoser. Den homeopatiska läkemedelsprövningen har inte nämnvärt utökat läkemedelsbilden.

Etiologi: Följd av arterioskleros, diabetes, cirkulationsrubbningar, blödningar. Följd av skräck, utmattning, förfrysning.

Modaliteter: Smärtorna försämras, även vid kyla - genom värme och varma täcken. Kramp blir bättre av massage och att sträcka på sig.

Konstitution: lek, frusen, mager, dödsrädd, melankolisk, förvirrad, sömnlös.

Indikationer: Spasmer i muskulaturen (kramp i sträckarna), kärlkramp. Karakteristisk är domningskänsla och myrkrypningar som går hand i hand med alla besvär. Slemhinneblödningar, arterioskleros, öronsus, katarakt, hypertoni, diabetes med torr gangrän, myomblödningar, MS, Raynaud, brachialgia paraesthetica noctuma, ulcus cruris, vadkramp, fönstertittarsjuka.

Potens: D6 - D12 i trikuration (tabletter).

Jämförelse: Crotalus, Conium, Barium, Plumbum, Tabacum, Mandragora.