Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Sabadilla

Sabadilla
Sabadilla | Foto: Koehler
Lusfrö

Förekomst: Sabadilla (Schoenocaulum officinalis, fam Liliaceae) härstammar från Mexico. För tinkturen används de mogna fröna. Växten liknar botaniskt och i sin homeopatiska verkan VERATRUM.

Toxikologi: Det verksamma ämnet, alkaloiden veratrin, framkallar vid utvärtes användning en erysipelasliknande hudretning. Invärtes bruk förorsakar nysning, ökat tårflöde, kräkningar och diarré. Därpå följer kollaps, synrubbningar, långvariga darrningar och delirium. Den homeopatiska läkemedelsprövningen påvisar medlets affinitet till slemhinnoma och CNS.

Etiologi: Följd av allergi, Slemhinneretning, vegetativ dystrofi. Följd av skräck, andlig överansträngning, oro.

Modaliteter: Sämre: periodiskt, kall luft, besvären växlar sida (Lac caninum).

Bättre: värme.

Konstitution: Blek, kall, fuktig, trött, nedstämd, full av inbillningar, lättskrämd.

Indikationer: Psykoser, hysteri, migrän, hösnuva (beprövad), influensa (beprövad), rnagkatarr.

Potens: D6 - D200.

Jämförelse: Arsenicum, Jodum, Cyclamen, Natrium muriaticum.