Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Rauwolfia Serpentina

Rauwolfia Serpentina
Rauwolfia Serpentina | Foto: Pieria
Växer i Indien vid Himalajas sluttningar och är en gammal läkeört som omnämns i skrifterna redan år 1000 före Kr. Rauwolfia innehåller en rad alkaloider varav det viktigaste är reserpin. Inom skolmedicinen har drogen tidigare använts vid behandling av dels högt blodtryck, dels neuropsykiatriska sjukdomar. Följande biverkningar kunde iakttas. (0. LEESER 1924): Initial trötthet, suicidtendens, erotiska drömmar, måttlig andningshämning, bradykardi, förstärkt magsekretion och i 65% avfallen ökad aptit och kroppsvikt, samt täppt näsa.

Homeopatiska Essentiell hypertoni, psykoser, depressioner, vegetativ dystorii i kärlsystemet,

Indikationer: Hjärtklappning, ischialgi sämre på morgonen.

Potens: D6.

Jämförelse: Glonoinum, Aurum, Plumbum, Strontium.