Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Plumbum Metallicum

Plumbum Metallicum
Plumbum Metallicum | Foto: Beao
Bly

Förekomst: Bly förekommer i naturen som blyglans (galenit) som också är utgångsmaterial för framställning av rent bly. Inom homeopatin används bly som Plumbum metallicum (Pb), Plurnbum aceticum (Pb(CH3COO2)3H2O=blyacetat) och Plumbum jodatum (PbJ2=blyjodid). Bly är helt kroppsfrämmande och i alla former giftigt för organismen. Bly spelar inte heller någon biologisk roll.

Toxikologi: Idag är en av de stora blykällorna bilavgasema och den smygande blyförgiftningen är ett allvarligt problem. Bly lagras i benstommen och kan leda till allvarliga förgiftningssymtorn. Den individuella känsligheten är dock mycket varierande och därför är alla uppgifter om skadliga koncentrationer meningslösa. Stress och medikamenter kan mobilisera blyet i benstommen och på så vis uppstår via blodcirkulationen svåra organskador. Bly är ett kärlgift och förorsakar förfettning och skleros. Till följd därav skadas lever (blockering av ämnesornsättningen), njurar (nefroskleros) och tarm (kolik, obstipation). Dessutom uppstår kramp i den glatta muskulaturen. Nervsystemet reagerar med neuralgier, parestesier, sensibilitetsstömingar och irreversibel förlamning (händernas extensorer!). Skadorna på CNS påminner mycket om multipel skleros. Det är bara joniserat bly som är farligt för organismen. Blyförgiftning går behandlas därför med natriumcitrat som komplexbinder blyet. Den homeopatiska läkemedelsprövningen har inte nämnvärt utökat bilden av den kroniska förgiftningen. Medlets huvudinriktning är blodkärlen och nervsystemet.

Etiologi: Följd av kroniska systemsjukdomar, avmagring, atrofi. Följd av förväntningsspänning, sexuella excesser.

Modaliteter: Sämre: plötsligt, på kvällen och natten, varje rörelse, beröring.

Bättre: tryck, att ligga på magen, att vika sig dubbel.

Konstitution: Blek, gulaktig, torr, rynkig, mager, hypertonisk, anemisk, nedstämd, skrämd, likgiltig, depressiv.

Indikationer: Arterioskleros med "blek" hypertoni, neuralgier, tarmkolik, progressiv muskelatrofi, epidemisk påssjuka (Plumburn aceticum D6 beprövad), akut och kronisk nefrit, nefroskleros (beprövad), fönstertittarsjuka (beprövad).

Potens: D12 - D200.

Jämförelse: Barium, Alumina, Arsenicum, Conium, Secale, Strontium.