Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Phosphorus

Phosphorus
Phosphorus
Gul fosfor

Förekomst: Ren fosfor förekommer på grund av sin reaktivitet inte fritt i naturen. De viktigaste fosformineralerna är phosphorit och apatit. Gul fosfor användes tidigare vid tändstickstillverkning men förbjöds vid sekelskiftet på grund av sin giftighet och lättantändlighet. Gul fosfor lyser i mörkret och Självantänder i luften och är olöslig i vatten och alkohol. Fosfor spelar en livsviktig och mångsidig roll i växtemas och djurens energiomsättning och finns därför i många organiska föreningar, till exempel i lecitin, i nukleinsyroma, i futin m.m. Oorganiskt fosfat finns i alla kroppsvätskor och celler, men i huvudsak i benstommen.

Toxikologi: Den akuta förgiftningen leder först till en svår gastroentent med brinnande smärtor, kräkning och chock. Utandningsluften, kräkningama och avföringen luktar vitlök och lyser ibland i mörkret. Har den drabbade inte dött inom de första 8 timmarna följer en symtomfri period med relativt välbefinnande, men med svaghet och störningar av intellektet. Efter ungefär en vecka visar sig svåra följder av giftresorptionen i form av kräkningar, diarré och svåra smärtor i levertrakten, därpå följer den för förgiftningen typiska gulsoten. Den sjukes krafter avtar snabbt, pulsen blir svag och blödningar uppstår i hud och slemhinnor. I många fall är den drabbade vid klart medvetande ända till kort före döden, i andra fall uppstår sömnighet och delirier. Den kroniska förgiftningen leder till benskörhet, sekundära infektioner och fettdegeneration i lever- och njurvävnad och i hjärtmuskeln. Blodkoaguleningen är nedsatt med inre blödningar som följd. Fastän fosfor är ett livsviktigt element så är alla förgiftningar med elementär fosfor ödeläggande för organismen och lämnar irreparabla skador efter sig. Potenserad fosfor är en värdefull polykrest med stor mångsidighet. Medlet verkar snarare vid akuta och subakuta sjukdomstillstånd.

Etiologi: Följd av andlig, kroppslig, själslig ansträngning. Följd av rädsla, vrede, skräck, förväntningsspänning, bekymmer, upprördhet, andras ringaktning, sexuella excesser. Följd av snabb tillväxt, förlust av kroppsvätska.

Modaliteter: Sämre: före åskväder, på fastande mage, kyla, frisk luft, att ligga på vänstra

sidan, på kvällen och natten, tryck, beröring (blåmärken), ljus, lukt.

Bättre: bada i kallt vatten, kort sömn.

Konstitution: Intellektuell utmattning, ångesttillstånd, skolhuvudvärk, yrsel med öronsus, degenerativa synnervsförändringar (beprövad), laryngit, bronkit, bronkialastma, myokardit, Basedow, magsår, gastrit, magblödning, hepatit med gulsot, rakit, osteoporos. Besvären går hand i hand med brinnande smärta.

Potens: DI 2 - D200 i dilution därför att fosfor oxiderar vid triturationsförfarandet.

Jämförelse: Acidum phosphoricum, Calcium phosphoricum, Natrium muriaticum, Arsenicum album, Jodum, Lachesis, Sulfur, Veratrum album.