Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Petroselinum

Petroselinum
Petroselinum | Foto: Ram-Man
Persilja

Förekomst: Petroselinum sativum, persiljan (fam Umbelliferae), är som kryddört utbredd över hela jorden. För tinkturen används hela växten med roten. De verksamma ämnena är dels apiol som verkar sammandragande på livmoder och urinvägar, dels myristicin som har liknande effekt och förekommer även i Nux moschata.

Indikationer: SCHWARZHAUPT skriver: "...många sängvätare lider av en slutmuskelsvaghet. Urinträngningen kommer så plötsligt att den inte går att hejda. Detta reaktionsförlopp återfinns enbart i läkemedelsbilden av Petroselinum ... jag har därför gett medlet till varje sängvätande barn, där jag inte kunde hitta någon annan typisk indikation med avseende på ett speciellt reaktionsförlopp. Med D3 hade jag de bästa tänkbara framgångarna... ". Medlet anbefalles också av MEZGER vid inkontinens till följd av livmoderoperation.

Potens: D3 - D30.

Jämförelse: Kreosotum, Cantharis, Populus, Sulfur.