Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Okoubaka

Okoubaka
Okoubaka | Foto: H. Zell
Förekomst: Ursubstansen till detta homeopatiska medel är barken från ett västafrikanskt träd Okoubaka Aubreiville (fam. Okonemataceae). Enligt RAMME har medlet följande indikationer: Alimentär intoxikation. Efter intagande av otjänlig föda eller vid gastroenteniter av okänt ursprung. Sommarsjuka. Efter för stor konsumtion av kemiskt behandlade citrusfrukter, sallad o dyl. Okoubaka påverkar inte bara bukspottskörtelns exkretoriska delar, utan också insulinproduktionen. Den intracellulära ferment- och enzymhushållningen i cellerna blockeras av dessa kemiska ämnen. Okoubaka understödjer en normalisering av blodsockervärdena, som påverkats negativt av med kosten intagna kemiska ämnen även hos diabetiker. Intoxikation uppkommen genom infektioner. Bukspottskörteln gäller erfarenhetsmässigt som det organ som påverkas mest av toxiner i kroppen. Ofta blir den efter olika infektioner belastad med gifter. Vi har här ett brett indikationsområde vid alla resttoxiska tillstånd. Profylaktiskt vid tropikresor o dyl. Vid gastroenteriter, ovanlig diet, vilken negativt påverkar matsmältningen.

Potens: D6.

Jämförelse: Arsenicum, Mercurius, Pyrogenium, Sulfur, Nux vornica, Ipecacuanha.