Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Oenanthe Crocata

Oenanthe Crocata
Oenanthe Crocata | Foto: Aroche
Förekomst: Den ytterst giftiga växten är hemma i Sydfrankrike, Algeriet och Spanien. För tinkturen används den färska rotstocken. Giftet - oenanthotoxinet - är nära släkt med cicutotoxinet från CICUTA VIROSA. Inom homeopatin har drogen betydelse för epilepsibehandling. Medlet är inte homeopatiskt prövat.

Indikationer: Kramptillstånd med medvetslöshet. Kramp i käkmuskulaturen, opisthotonus. Besvären är ofta en följd av förgiftning, meningit eller encefalit.

Potens: D6 - D 12, medlets effekt är omstridd.

Jämförelse: Cicuta, Cuprum, Zincum, Hyoscyamus.