Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Mezereum

Mezereum
Mezereum | Foto: Enrico Blasutto
Tibast

Förekomst: Daphne mezereum (fam. Thymelaeaceae) växer i hela Europa och i en stor del av Asien. För tinkturen används den färska barken strax före blomningen.

Toxikologi: Barken framkallar lokalt en häftig inflammation med blåsbildning och erytem. De verksamma ämnena är hartset mezerein och glykosiden daphnin. Slemhinnorna retas med nysning, sveda, illamående och diarré som följd. Som homeopatikum verkar medlet mot i huvudsak hudsjukdomar och neuralgier.

Etiologi: Följd av undertryckning, kvicksilverförgiftning, hud- och slemhinne-affektioner.Följd av förargelse på grund av dåliga nyheter.

Modaliteter: Sämre: kyla, på natten, i sängvärmen, av beröring.

Konstitution: Blek, torr, svag, darrig, likgiltig, förtvivlad, retlig, virrig.

Indikationer: Hudinflammationer med häftig klåda såsom bältros, impetigo, erysipelas, kvickilvereksem. Neuralgier med skarp, inskjutande smärta och efterföljande domingskänsla. Gastrit med ökat salivflöde.

Potens: D6 - D200, höga potenser vid sena följder efter hudutslag.

Jämförelse: Mercurius, Phytolacca, Rhus toxicodendron, Cantharis, Sulfur.