Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Mercurius Dulcis

Mercurius Dulcis
Mercurius Dulcis | Foto: Rob Lavinsky
Calomel

Medlet verkar snarare på de inre organen än på slemhinnorna. Calomel används vid epidemisk hepatit och gallblåseaffektioner. Mercurius dulcis är mycket beprövad vid hepatitisk gulsot och får användas enbart med ledning av den kliniska diagnosen.

Potens: D6