Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Lycopus Virginicus

Lycopus Virginicus
Lycopus Virginicus | Foto: H. Zell
Förekomst: Lycopus hör hemma i Nordamerika. De viktiga beståndsdelarna är flavonglykosidenlycopin och fluor. Djurförsök visade att Lycopus inaktiverar hypofysens thyreotropa och gonadotropa hormon. Denna effekt är förklaringen för den homeopatiska användningen. "Lycopus är ett mycket viktigt medel vid behandling av hjärtbesvär i kombination med överfunktion av sköldkörteln" (MEZGER). "Vid klimakterisk hyperthyreos är det speciellt indikerat " (MEZGER): "Jag känner inget annat medel som präglas så av en hormonell ångest" (ASSMAN): "Visserligen är Lycopus inte det enda homeopatiska medletför hyperthyreotiska sjukdomstillstånd, men det har många gånger förhindrat svåra ingrepp såsom operation eller strålbehandling" (förf. anm.).

Potens: D3 - D6 i dilution eller spagyrisk.

Jämförelse: Acidum fluoricum, Jodum, Lachesis.