Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Lobelia Inflata

Lobelia Inflata
Lobelia Inflata | Foto: H. Zell
Lobelia inflata är hemma i Nordamerika och den har stor likhet med TABACUM. För tinkturen används den färska blommande växten. Drogen innehåller ett stort antal kemiskt närbesläktade alkaloider som alla är piperindinderivat. Huvudalkaloiderna är lobelin, lobelanidin samt lobelanin. Effekten kännetecknas av en förstärkning av alla vegetativa funktioner. Lobelin till exempel stimulerar andningscentrum och extrakten förlamar lungvagus och bronkernas muskler. Förlamningen föregås dock - som så ofta - av ett spastiskt tillstånd. Lobelin har en stor farmakodynarnisk likhet med nikotin. Som homepatikum har drogen affinitet till andningsvägarna och mag- tarmkanalen.

Indikationer: Illamående med kräkning och kallsvettning, bättre av att äta. Kramp i matstrupen, magen och bronkerna i kombination med rapningar, illamående och andnöd. Bronkialastma, höastma.

Potens: D6.

Jämförelse: Mandragora, Tabacum, Araliua, Jodum.