Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Lithium Carbonicum

Lithium Carbonicum
Lithium Carbonicum | Foto: Walkerma
Förekomst: Lithium, den lättaste av alla metaller, förekommer i mycket små mängder i många mineraler. Det är anmärkningsvärt att växter tillhörande familjerna Ranunculaceac och Solanaceac anrikar Lithium. Lithiums betydelse är dock inte känd ännu.

Toxikologi: Lithium används nuförtiden vid terapi och profylax av manodepressiva sjukdomar. Därvid uppstår följande biverkningar: gastrointestinala besvär, muskelsvaghet, törst, tremor. Vid lång användning kan struma vara en följd. Den homeopatiska läkemedelsprövningen (C HERING) är mycket ofullständig, och inom homeopatin används Lithium nästan uteslutande vid giktisk-reumatiska besvär.

Indikationer: Reumatoida besvär i hela kroppen vid urinsyrediates, njursten och blåskatarr. Sveda i urinröret, grumlig, slemmig urin med röd bottensats. Urinträngningar som stör sömnen.

Potens: D6 i trituration eller tabletter. Vissa homeopater föredrar LITHIUM BENZOICUM.

Jämförelse: Berberis, Ledum. Colchicum, Antimonium crudum, Lycopodium, Sulfur.