Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Glonoinum

Glonoinum
Glonoinum | Foto: H. Zell
Nitroglycerin

Alla nitrater reduceras i organismen till nitriter och verkar därför som sådana. Inom skolmedicinen används amylnitrit. Dess effekt är väl undersökt och kan ligga till grund för Glonoin-verkan. Amylnitrit minskar hjärtats syrebehov och verkar spasmolytiskt på kranskärlen och blodkärlen i huvudet (ansiktsrodnad, pulserande carotis). Bara den övre kroppsregionen påverkas. Betydelsefull för effekten är också blodtryckssänkningen. Medlet verkar mycket kortvarigt, d.v.s. bara några minuter.

Etiologi: Följd av hypertoni, cirkulationsrubbningar, solsting, kärlkramp, klimakterium.

Modaliteter: Sämre: att resa sig, värmestrålning, rörelse, att böja huvudet bakåt, vin, kaffe. Sämre plötsligt. Vänstersidigt.

Bättre: kyla, svettning, i det fria.

Konstitution: Röd, varm, fuktig, orolig ängslig, häftig.

Indikationer: Migrän, Méniére, angina pectoris, hypertoni.

Potens: D4 - D12.

Jämförelse: Aconitum, Belladonna, Lachesis, Gelsemium.