Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Galphimia Glauca

Galphimia Glauca
Galphimia Glauca | Foto: Meneerke bloem
Drogen tillverkas av en gammal mexikansk officinalväxt. Den homieopatiska beredningen har en gynnsam effekt på allergier i området slemhinnor. Medlet har prövats under några år på hösnuvepatienter och fungerar väl som profylaktikum i D6 och D 12. Det finns dokumentation på sammanlagt 68 patienter varav 13 reagerade mycket bra och 22 bra på Galphimia. Potenser till och med D3 kan ge häftiga begynnelsereaktioner. Medlets fulla verkningsspektrum är inte kartlagt ännu.

Indikationer: Hösnuva, allergiska reaktioner i område hud och slemhinnor, rhinitis vasomotorica.

Potens: D6 - D 12, 10 droppar 3 ggr dagligen som profylaktikurn.