Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Ferrum

Ferrum
Ferrum | Foto: H. Zell
Järn och dess föreningar

Förekomst: Metalliskt järn är silvervit, segt och tämligen mjukt. Järn härstammar från jordkärnan och kom till litosfären genom vulkanisk aktivitet. Metallen bildar en mångfald kemiska förenignar, där oxidationsförlopp (=förvittringsförlopp) ofta spelar en viktig roll. Järn är livsviktigt för växter, djur och människor, vilket beror på ämnets karakteristiska egenheter:

1) Metallen har ett specifikt kemiskt samband med magnesium, vilket är av vital betydelse för klorofyll- och hemoglobinsyntesen.

2) Järn har lätt för att ingå i komplexföreningar, en egenskap som är avgörande för att växterna skall kunna uppta järn ur marken, för övrigt bromsas järnet rörlighet i marken av kalcium, som därmed är en antagonist på det fyto- och biokemiska planet.

3) Järn är livsviktigt på grund av sin "ambivalens", det vill säga att snabbt kunna avge och uppta elektroner, vilket är detsamma som att uppta och avge syre. Till skillnad från växterna har ryggradsdjuren en aktiv andning vilken är beroende av ett blodtransportsystem och en syrebärare som hos människan är hemoglobin och just hemoglobin är uppbyggd kring järn.

Toxikologi: Förgiftningar ger aptitlöshet, hetshunger, aversion mot ägg och kött, reumatiska besvär, feber och förstoppning. Den individuella känsligheten är dock mycket varierande.

Etiologi: Följd av blödningar, blödningsbenägenhet, blodvallningar. Följd av kongestion, järnmissbruk, feber. Följd av sinnesrörelse, andras ringaktning.

Modaliteter: Sämre: periodiskt, i vila, efter maten, av värme och kyla, vid åskväder och tryckfall, utebliven menstruation.

Bättre: i milt havsklimat, vid skonsam motion.

Konstitution: Växlande mellan röd och blek, kall, "blossande blek", nervös, retlig, svag, gracil, sömnig, obehärskad, egocentrisk, extroverterad.

Beprövade Indikationer: Järnbrist: Ferrum citricum D6. Svaghet efter blödningar, feber med katarr, speciellt vid själslig upprördhet: Ferrum phosphoricum D6 (akut) och D 12 (kronisk). Struma i puberteten med hypertyreotiska symtom: Ferrum jodatum D6. Psoriasis hos aptitlösa svaga barn: Ferrum arsenicoswn D6. Prostata hypertrofi: Ferrum picrinicum D6. Reurnatiska muskelsmärtor, framförallt i deltamusklerna: Ferrum metallicum, Ferrum aceticum D6. Basedow med diarré: Ferrum sulfuricum D6. Akut och kronisk magkatarr, enuresis, akne: Ferrum metallicum D6 - D12.

Jämförelse: Arsenicum album, Phosphorus, Pulsatilla, China.