Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Euphrasia Officinalis

Euphrasia Officinalis
Euphrasia Officinalis | Foto: Michael H. Lemmer
Ögontröst

Förekomst: Örten växer i hela Europa som ogräs på ängarna. För tinkturen används hela den färska blommande växten. De verksamma ämnena är glykosiden aucubin, flavoner, garvämne, fumarsyra och en eterisk olja.

Toxikologi: Aucubin kan i stora doser framkalla mag- tarminflammation, huvudvärk och yrsel. Den homeopatiska prövningen är torftig. En ny prövning skulle bidra till kännedom om medlets fulla effekt.

Etiologi: Följd av: ögonskada, förkylning, influensa, mässling.

Modaliteter: Sämre: på morgonen och förmiddagen, ljus, solljus, att läsa.

Bättre: på kvällen, tårflöde, att äta och dricka (magbesvär), kallt vatten, tryck, rörelse.

Konstitution: Röd, het, fuktig, uthållig, matt, trög, inåtvänd.

Indikationer: Skarpa, frätande tårar och mild snuva (beprövad). Sveda i ögonen i kombination med inre sjukdomar tex. hepatit (beprövad); konjunktivit, gastrit, magsår, prostatuadenom (enl. MEZGER beprövad), artrit.

Potens: D6, vid adenom flera månader.

Jämförelse: Allium cepa, Apis, Belladonna, Agnus Castus.