Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Cuprum

Cuprum
Cuprum | Foto: Ikiwaner
Koppar

Den homeopatiska ursubstansen framställs genom reduktion av kopparoxid. Inom homeopatin används metalliskt koppar och följande föreningar: Cupruni aceticum (kopparacetat), Cuprum arsenicosum (CuHA503), mera sällan Cuprum carbonicum och Cuprum sulfuricum. Koppars framstående egenskap är den höga förmågan att kunna avge elektroner på så vis ingriper Cu i cellens elektrokemiska och biologiska förlopp. Denna dynamiska effekt gör också att koppar - i likhet med tex. silver - i låga koncentrationer (D6 - D9!) är skadlig för mikrober. I skaldjurens och molluskernas blod spelar koppar samma roll som järn i ryggradsdjurens blod. Koppar är ett livsviktigt element som i vår kropp fungerar som katalysator vid bildandet av hemoglobin, melanin och vid enzymernas och hormonernas växelverkan. Kopparbrist ger neuralgiska symtom, avmagring, gastroenterit och tillväxtstörningar. Mängden koppar i blodserum är ca 0,001% (=D6).

Toxikologi: Akuta förgiftningar förekommer knappast, kopparföreningar kräks upp genast och resorberas inte. Koppar i potenserad form verkar på CNS, kärlinnervationeri, bronkiolerna, muskulaturen, matsmältningskanalen och immunförsvaret. Koppar är homeopatins viktigaste krampmedel.

Etiologi: Följd av skräck, förargelse med ångest, intellektuell överansträngning. Följd av undertryckning (hudutslag, avsöndringar), skallskada.

Modaliteter: Sämre: på natten, före mens, beröring, kall luft (hosta).

Bättre: att dricka kallt (kikhosta, kolik kräkning), att svettas.

Konstitution: Blåaktig, kall, fuktig, nedstämd, ängslig, spastisk, rastlös, apatisk.

Indikationer: Epilepsi (MEZGER: Jag har givit Cuprum bara i högpotenser med 3-4 veckors intervall och botat en hel rad barn och unga människor med epilepsi. Inget annat medel, utom kanske Argentum nitricum har varit så framgångsrikt "). Kikhosta (Cuprum aceticum, Basedow (Cuprum aceticuni, kolera, gastroenterit med gröna, blodiga, illaluktande diarréer (Cuprurn arsenicosum; muskelkramp, skrivkramp.

Potens: D6 - D200.

Jämförelse: Belladonna, Argentum nitricum. Sulfur, Zincum.