Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Crataegus Oxyacantra

Crataegus Oxyacantra
Crataegus Oxyacantra | Foto: Sten Porse
Hagtorn

Förekomst: Hagtornsbusken växer gärna i lövskog på kalk- och lermark i syd- och väst-europa. För tinkturen används de färska mogna frukterna. De verksamma ämnena är flavonoider, procyanidiner, klorogensyra, triterpensyror, kväveföreningar (bl.a. kolin, acetylkolin och etanolarnin) samt purinämnen. Askan innehåller höga mängder kalium. "Allting som har skrivits om Crataegus visar en gynnsam effekt på det muskelsvaga hjärtat. Man är överens om att det är det suveräna medlet för det kardiala symtomkomplexet hos åldringar, som yttrar sig i form av hjärtklappningar med oro, huvudvärk, sömnlöshet, urinträngningpå natten, yrsel och andnöd" (SHOELER). Alla laktagelser bekräftar å andra sidan också att Crataegus icke är tillräckligt vid svår hjärtinsufficiens. Craetegus är inte heller ett blodtrycksmedel som RAMOLFIA eller på liknande sätt verkande preparat. Den gynnsammaste effekten av Crataegus får vi vid den arten«osklerotiska hypertonin. Visserligen sjunker inte blodtrycket signifikant men det subjektiva välbefinnandet ökar avsevärt. DORCSIS jämförelse; "Crataegus är hjärtats tandborste - beskriver tydligt Crataegus effekt och begränsning.

Indikationer: Begynnande hjärtsvikt, koronarinsufficiens, lättare angina pectoris, myokardskador efter infektion. Crataegus förstärker effekten av andra hjärtglykosider (HAFERKANT, SCHWA.BE). Detta bör beaktas, dels för att undvika för stark digitaliseffekt, dels för att utnyttja möjligheten att öka hjärtmuskelns reaktion vid så kallad "digitaliströtthe".

Potens: Urtinktur – D6. Av tinkturen ges 5 – 15 droppar 2 – 4 ggr dagligen, beroende på känslighet.