Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Coccus Cacti

Coccus Cacti
Coccus Cacti | Foto: H. Zell
Sköldlus

Cochenille, vår Coccus cacti består av de kvinnliga insekternas torkade kroppar. De förekommer på olika kaktusarter i Mexico och Peru. Det verksamma ämnet - karminrött - har i Sverige nyligen blivit godkänt som livsmedelsfärg (E 120). Karminsyran är ett kinonderivat. Läkemedel som innehåller kinoner är ofta "hostmedel" (Corallium rubrum, Drosera, Rumex, Sticta). Läkemedelsprövningen bekräftar drogens effekt på andningsvägarna.

Etiologi: Följd av kroniska inflammationer i de övre luftvägarna, med segt svårlösligt slem. Följd av stor känslighet i svalget och strupen. Följd av urinvägsretning.

Modaliteter: Sämre: periodiskt, rumsvärme, vid midnatt, på morgonen vid uppvaknandet.

Bättre: i friska luften, att dricka kallt vatten.

Indikationer: Krampaktig hosta med segt slem, rethosta, kikhosta med känsla av en främmande kropp i strupen. Urinträngning med krampkänsla och segt slem i urinen, njurstensbesvär.

Potens: D6.

Jämförelse: Kalium bichromicum, Berberis.