Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Cistus Canadensis

Cistus Canadensis
Cistus Canadensis | Foto: H. Zell
Förekomst: För tinkturen används den färska växten som hör hemma i Nordamerika. Mediet prövades av HERING och hans läkemedelsbild skiljer inte mellan prövningssymtom och kliniska symtom. Ledande för valet av Cistus är en utpräglad känslighet för kyla och en känsla av kyla i mun, strupe, tarm och mage.

Indikationer: Smärtor i halsen med torrhetskänsla ( bättre av mat och dryck), nervös hosta, retronasalkatarr, körtelsvullnader.

Potens: D6.

Jämförelse: Barium, Jodum, Corallium rubrum, Conium.