Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Cantharis

Cantharis
Cantharis | Foto: Gordo06
Spansk fluga

Förekomst: Drogen Cantharis består av torkade skalbaggar (Lytta vesicatoria). Det verksamma ämnet är cantharidin som finns i skalbaggens blod och körtlar.

Toxikologi: 0,01-0,03 g av giftet kan vara dödlig för människan, den individuella känsligheten varierar dock mycket. Missbruket av Cantharis som bl. a. afrodisiakum har gjort drogens toxikologi välkänd. Utvärtes användning ger blåsor och sår på huden. Invärtes användning ger delirium, kramp och inflammationer i matsmälnings- och urinvägarna. Även njurarna drabbas och urinmängden minskar. Genitaltrakten retas med smärtsamma erektion och övermåttlig könsdrift som följd. Döden inträder p.g.a. cirkulationskollaps.

Modaliteter: Sämre: tryck, vin, öl, tobak.

Indikationer: Läkemedelsprövningen med potenserad Canthanis har inte nämnvärt bidragit till läkemedelsbilden. Det homeopatiska användningsområdet är i huvudsak akut och subakut blåskatarr. Det vanliga syndromet där Cantharis är mycket väl beprövad är: -Brinnande och skärande smärtor i urinröret, särskilt vid blås halsen under och efter urinering, permanent urinträngning men urinen kommer endast droppvis under häftiga smärtor. Tenesmer med slem, var och blod i urinen". (LEESER,D6).

Potens: D6 - D12. Hjälper inte medlet inom kort tid, kan man inte vänta sig framgång och bör välja ett annat medel.

Jämförelse: Apis, Arsenicum, Sarsaparilla.