Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Bromum

Bromum
Bromum | Foto: Kaldari
Brom

Förekomst: Brom förekommer tillsammans med klor, havsvatten och saltlager. Vissa alger tex. Fucus innehåller 10 ggr. mer brom än havsvattnet. Speciellt intressant är purpursnäckan – Murex purpurea – som bildar sitt färgämne ur brom. Även åkerfräken innehåller förhållandevis mycket brom.

Toxikologi: Akuta förgiftningar ger svår akne, sömnighet och koma. Därtill kommer en påfallande svaghetskänsla som mestadels drabbar extremiteterna. Kroniska förgiftningar ger bl.a. nedsatt libido och potens. Intressant är också att brommängden i kroppen sjunker med upp till 60% vid manodepressiva sjukdomar. Under sömnen sjunker bromhalten i hypofysen men stiger i lillhjärnan.

Etiologi: Följd av manodepressiva tillstånd, melankoli, infektionsbenägenhet. Följd av störda mentala funktioner, mindervärdighetskomplex.

Modaliteter: Sämre: sol, hetta, rumsvärme, sängvärme, varma kläder, kalla drycker, att ligga på vänstra sidan.

Bättre: vid kyla, vid havet, att äta.

Konstitution: Blek, kall, torr, euforisk, ängslig, hämningslös glömsk.

Indikationer: Rethosta, kikhosta, bronkialastma, allergisk astma, struma med heshet, akne hos unga flickor. Submaniska tillstånd, dåligt närminne.

Potens: Vid psykiska symtom: D 12 och högre; vid hosta: Ammonium bromatum 136; vid hudsjukdomar: Kalium bromatum D6 - D30; vid struma: Bromum D6.

Jämförelse: Belladonna, Spongia, Acidum fluoricum, Apis.