Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Borax

Borax
Borax | Foto: RK Bot
Natrimtetraborat

Förekomst: Bor förekommer i naturen i form av borsyra, borater och borsillkater. Borax är natriumsaltet av tetraborsyran och förekommer naturligt bl.a. i Tibet. Bor är ett oumbärligt spårelement för vissa växtarter, och även för människan är små mängder bor livsnödvändiga.

Toxikologi: Barn är känsligare mot bor än vuxna. Aptitlöshet, svaghet, blekhet, kollaps, apati, yrsel, öronsus och blodiga diarréer är framstående förgiftningssymtom. Även huden kan reagera med erytematösa förändringar. 3 g borsyra per dag ger avsevärda vikts- och vätskeförluster. Borsyra används därför som avmagringsmedel. Sedan gammalt har borax haft ryktet om sig att verka menstruationsbefrämjande. Idag används perhydrodecaboraner vid behandling av hjärntumörer. En kombination av borsyra och citronsyra verkar tillväxthämmande på Candida albicans. Även vid stomatitis aphtosa används borax ännu. Sistnämnda indikation slår en bro till homeopatin.

Etiologi: Följd av kroppslig, andlig överansträngning. Följd av nutritionsrubbningar hos spädbarn. Följd av ångest, skräck, ouppfyllda önskningar.

Modaliteter: Sämre: på morgonen, natten, vid amning, av äpplen, päron, plommon, fårkött, vin, tryck, beröring, ljud, att åka nedför i hiss, flygplan.

Bättre: mat, dryck, avföring.

Konstitution: Blek, kall, torr, smärtkänslig.

Indikationer: Bindhinneinflammation med sandkänsla, torr rinit hos spädbarn, stomatitis aphtosa, gastroenterit, endometrios, eksem på huvudet, seborré.

Potens: D6.

Jämförelse: Lycopodium, Sepia, Sulfur.