Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Asarum Europaeum

Asarum Europaeum
Asarum Europaeum | Foto: Bernd Haynold
Hasselrot

Förekomst: Växten förekommer i mellan - och östeuropa på fuktiga mörka platser och är nära släkt med Aristolochia. För urtinkturen används roten. Det verksamma ämnet är en eterisk olja (Oleum Asari) vars viktigaste beståndsdel är asaron, som har påfallande narkotisk och kräkningsframkallande effekt.

Toxikologi: Akuta förgiftningar ger njurskador och kollaps genom andningsförlamning.

Etiologi: Följd av andlig utmattning, nervösa cirkulationsstömingar, livmoderblödning, tarm- och njurkolik

Modaliteter: Sämre: andlig ansträngning, väderombyte, föhnvindar-, att sitta (ischias), skarpa ljud.

Bättre: kräkning, motion i det fria, att tvätta ansiktet med kallt vatten, att gå och att ligga (ischias).

Konstitution: Blek, kall fuktig, depressiv till euforisk.

Indikationer: Besvären går ofta hand i hand med en känsla av berusning och tyngdlöshet ("som om jag svävade i luften"). Andlig trötthet, minnesförlust (utom namn), angina pectoris, ischialgi, kolik med kräkningar, menstruationsstörningar.

Potens: D6 - D30

Jämförelse: Aristolochia, Pulsatilla, Valeriana.