Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Arum Triphyllum

Arum Triphyllum
Arum Triphyllum | Foto: Decius
Förekomst: Växten hör hemma i Nord- och Sydamerika. Till tinkturen används rotstocken.

Toxikologi: Stora doser påverkar det centrala nervsystemet med kramp och förlamning som följd. På huden uppstår mässlingsliknande utslag. Inom homeopatin är Arum ett värdefullt medel mot heshet och katarrer.

Etiologi: Följd av septiska förlopp, överansträngning av stämbanden (sångare).

Modaliteter: Sämre: på morgonen, tryck, beröring, varma rum.

Bättre: mat, frisk luft.

Indikationer: Inflammerade slemhinnor med brinnande, stickande smärta. Patienten pillar på de inflammerade näsvingarna och läpparna.

Potens: D6

Jämförelse: Argentum nitricum, Causticum, Natrium muraticum.