Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Aristolochia Clematitis

Aristolochia Clematitis
Aristolochia Clematitis | Foto: H. Zell
Förekomst: Växten är hemma i sydeuropa, men växer även i södra Tyskland på soliga sydsluttningar. För tinkturen används den färska växten. Örten innehåller flera aristolochiasyror och det alkaliska ämnet magnoflorin.

Toxikologi: Den akuta förgiftningen ger illamående, kramp, pulsökning, blodtryckssänkning och kan leda till döden genom andningsförlamning. Kroniska förgiftningar ger skador på lever och njurar liknande Phosphorus och Arsenicum. Aristolochiasyra i utspädning D5 verkar bakteriostatiskt på pneumokokker och stafylokokker.

Etiologi: Följd av ovariell och hypofysär insufficiens. Följd av hormonella och psykiska dysfunktioner. Följd av utebliven och undertryckt menstruation.

Modaliteter: Sämre: pubertet, graviditet, klimakterium, sömnlöshet, kl 2.00 - 4.00 på morgonen, kyla, väta, före och under menstruation.

Konstitution: Blek, sirlig, kall, nedstämd.

Indikationer: Starkt samband med njure, urinvägar och det kvinnliga endokrina systemet. Cystit, pyelit. Prostatainflammation (beprövad). Depression före menstruation, sekundär amenorré, sterilitet. Bra medel för att underlätta förlossning.

Potens: D6 - D12. Patientens känslighet bestämmer potensen. Trög - låg, känslig - hög. Aristolochia är "öppen" åt alla håll - som alla starka "personligheter". Dess effekt störs inte av homeopatiska eller kemiska medel, den stör inte heller deras verkan utan intensivierar densamma.

Jämförelse: Lillum tigrinum, Pulsatilla, Sepia.