Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Apocynum cannabinum

Apocynum cannabinum
Apocynum cannabinum | Foto: Stan Shebs
Indianhampa

Förekomst: Växten förekommer i Nordamerika. Det verksamma ämnet - cymarin - är en beskt smakande hjärtglykosid. Inom homeopatin används Apocynum. i huvudsak som diuretikum, i första hand vid hjärtbesvär, men även renala och hepatogena ödem svarar ibland på behandlingen. MEZGER anser att det inte finns något bättre medel mot blåsmuskelsvaghet med inkontinens än Apocynum.

Etiologi: Följd av infektionssjukdomar, alkoholism. Följd av hjärtsvaghet, hypertoni, ödem. Följd av diarré, sfinktersvaghet.

Modaliteter: Sämre: på kvällen, på natten, tryck, beröring, varma vindar, fuktigt väder

Bättre: frisk luft

Konstitution: Blek, frusen, förtvivlad.

Indikationer: Ödem, anasarka, ascites, hjärtsvaghet, astma cardiale.

Potens: D6.

Jämförelse: Apis, Arsenicum album, Strophantus.