Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Ammoniumföreningar

Ammoniumföreningar
Ammoniumföreningar | Foto: Ben Mills
Förekomst: Ammoniak och ammoniumföreningar är viktiga etapper inom naturens kvävekretslopp. Man kan säga att kvävet först via ammoniakstadiet får tillträde till det organiska livet. Ammoniak utgör också en slutprodukt vid den organiska nedbrytningen. I människokroppen omvandlas den delvis till urinämne och utsöndras. Hos så kallade "ammomiakpatienter" får man anta att det föreligger en störning vid omvandlingen av ammoniak till urinämne (NH3=NH2CONH2).

Toxikologi: Ammoniakförgiftningen ger dels en akut inflammation i andningsvägarna, dels en kollaps av kärlmotorikens reflektoriska centrum. Just kombinationen av "expectorans" (slemlösande medel) med "analepticum" (återupplivningsmedel) kännetecknar också huvudeffekten av homeopatiska ammoniumpreparat.