Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Ammonium Carbonicum

Ammonium Carbonicum
Ammonium Carbonicum | Foto: Ond?ej Mangl
Ammoniumkarbonat

Etiologi: Följd av reaktionströghet vid infektionssjukdomar. Följd av hjärtmuskelsvaghet, cirkulationsinsufficiens. Följd av anlag för reumatism, fetma.

Modaliteter: Sämre klockan 3.00, i varma rum, kyla, fukt, kalla bad, efter mat, under menstruation.

Konstitution: Blek, fet, frusen, korpulent, trött, utmattad, depressiv.

Indikationer: Akuta tillstånd och inflammationer i andningsvägarna, täppt näsa, astma på natten, torr rethosta, hjärtklappning, cirkulationskollaps.

Potens: D6 - p.g.a. medlets instabila karaktär föredras tabletter. Upprepas ofta.

Jämförelse: Acidum hydrocyanicum, Laurocerasus, Antimonium tartaricum.