Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Allium Cepa

Allium Cepa
Allium Cepa | Foto: Osvaldo Gago
Gul lök

De verksamma ämnena är en eterisk olja som innehåller svavelföreningar samt flavoner. Dessutom innehåller löken påfallande höga mängder fluor (0,25 mg/kg). För urtinkturen används den färska löken. Homeopatin använder Allium Cepa vid snuva, bronkit och öroninflammationer. KENT skriver: "Med Pulsatilla, Chamomilla och Allium Cepa kan man bota de flesta fall av öronsmärtor".

Etiologi och

Modaliteter: Snuva och hosta, sämre i rumsvärme, bättre i kyla och i det fria. Skarp snuva och milda tårar (tvärtom: Euphrasia). Riklig urinutsöndring och illaluktande gaser är symtom som går hand i hand med huvudbesvären.

Potens: D6

Jämförelse: Pulsatilla, Ferrum phosphoricum, Jodum, Arsenicum.