Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Aethiops Antimonalis

Aethiops Antimonalis
Aethiops Antimonalis | Foto: RK Bot
Aethiops Antimonialis är en blandning av kvicksilversulfid och antimonsulfid. Föreningen fick en fast förankring i homepoatin genom STIEGELE. Medlet är indikerat vid ändtarmfistlar, dock framför allt vid colitis mucosa. Colitis mucosa – "tarmens astma" – är inte så sällsynt i praktiken och sjukdomsbilden motsvarar genomgående en Sulfur – Antimon – Mercurius förgiftning. Därmed är användningen av medlet homeopatisk terapi, även om man skriver ut det enbart med ledning av den kliniska diagnosen. Behandlingen är så gott som alltid framgångsrik.

Potens: D6 trituration eller tabletter 3 - 4 ggr. Dagligen.