Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Acidum Picrinicum

Acidum Picrinicum
Acidum Picrinicum | Foto: NEUROtiker
Pikrinsyra

Förekomst: Resorptionen av pikrinsyran sker genom huden och slemhinnorna, utsöndringen sker genom urinen som färgas röd.

Toxikologi: Förgiftningar framkallar nefrit med anuri, hudutslag och inflammationer i näsan och mag- tarmkanalen. Pikrinsyrans verkan på nervsystemet framkom först vid den homeopatiska läkemedelsprövningen.

Etiologi: Pikrinsyrans huvudområde är den svåra nervösa utmattningen till följd av andlig, kroppslig och själslig överansträngning. Utmattningen kan leda till organiska störningar som nefrit och prostatahypertrofi.

Modaliteter: Sämre: sol och hetta, varma rum, ljus, ljud, skräck. Huvudvärk blir bättre av fast tryck. Bättre i friska luften.

Konstitution: Gulblek, kall, fuktig, svag.

Indikationer: Nervös utmattning, "spinalirritation", prostatahypertrofi, (Ferrum picrinicum D6, beprövad).

Potens: D6 - D3

Jämförelse: Acidum phosphoricum, Ambra, China, Kalium phosphoricum, Zincum.