Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Acidum Carbolicum

Acidum Carbolicum
Acidum Carbolicum | Foto: W. Oelen
Fenol

Förekomst: Karbolsyran, som egentligen inte är en organisk syra utan nära släkt med kreosot, uppstår vid nedbrytning av organisk substans och utvinnes idag ur jordolja.

Toxikologi: Karbolsyran tränger snabbt in i cellen och därför står den frätande effekten i förgrunden. På grund av den hastiga resorptionen går förgiftningen direkt på det centrala nervsystemet med förlamning, kollaps och död som följd. Små mängder färgar urinen grön till svart och ger yrsel, huvudvärk, magbesvär och oregelbunden andning.

Etiologi: Följd av septiska förlopp med frätande illa luktande avsöndringar, följd av kollaps, följd av alkoholmissbruk.

Modaliteter: Sämre under graviditet (kräkningar), alkohol.

Indikationer: Gangrän, kollaps, häftiga plötsliga neuralgier, mag- tarmbesvär.

Potens: D6 - D30

Jämförelse: Kreosotum, Petroleum