Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Acidum Benzoicum

Acidum Benzoicum
Acidum Benzoicum | Foto: Norsci
Benzoesyra

Förekomst: Bensoesyran finns i många växter och utvinnes genom destillation. Föreningen är kemiskt nära släkt med salicylsyran.

Toxikologi: På samma sätt som salicylsyra, ökar större mängder bensoesyra kväveutsändringen i urinen. Även vad gäller den antiseptiska effekten så förhåller sig bensoesyran som salicylsyran d.v.s. coli-bakterier påverkas mest. Akuta förgiftningar ger maniska tillstånd (1-2,5 g), illamående, sveda i matstrupen och hungerkänsla.

Etiologi: Följd av gikt, reumatism, njursten, överansträngning, förkylning i kombination med illaluktande urin - "som hästurin" - och smärtor i hälsenorna.

Modaliteter: Alternerande besvär (hals-hjärt-magbesvär växlar med reumatiska besvär),sämre av vin, choklad, kyla, drag, tryck - tål inga armband.

Konstitution: Blek, kall, fuktig, svag.

Indikationer: Ett av de viktigaste medlen för det giktisk-reumatiska sjukdomskomplexet. Muskel- och ledsmärtorna är mestadels periodiska, vandrar från höger till vänster och uppifrån och nedåt.

Potens: D6

Jämförelse: Acidum oxalicum, Berberis, Sarsaparilla