Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Jin Shin Jyatsu

Jin Shin Jyatsu
Jin Shin Jyatsu | Foto: Kurt Salzmann
Jin Shin Jyatsu är en orientalisk form av energibalansering med hjälp av akupressur.

Jin betyder medkänsla eller man av kunskap, Shin betyder livskraft eller skapare och Jyatsu (jitsu) står för konstart, teknik. Namnet Jin Shin Jyutsu brukar översättas med "Skaparens Konst genom den Medkännande Människan" eller "Att lära känna (hjälpa) mig själv".

Jin Shin Jyutsu är en gammal metod för energibalansering som återupptäcktes i Japan av Jiro Murai i början av 1900-talet. Metoden har introducerats i västvärlden av amerikanskan Mary Burmeister.

Enligt tankarna bakom Jin Shin Jyutsu är människan en del av det universella energiflödet. Energin i kroppen och dess aspekter yin och yang måste vara i balans med den universella energin för att harmoni och hälsa skall råda.

Kroppens energimönster kan man lära sig att känna med händerna. Tekniken är att med hjälp av en lätt beröring på kroppen söka lösa upp de spänningar som orsakar obalans och revitalisera och harmonisera energicirkulationen. Man använder sig av 26 energipunkter som berörs med lätt tryck en efter en eller i olika kombinationer. Metoden kan användas som en form av självhjälp i likhet med de flesta andra akupressurmetoder (se även Akupressur och Jin Shin Do).