Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Dans-terapi

Dans-terapi
Dans-terapi | Foto: Ralph Honsbeek
Dansterapi - en överblick

Dans används både som ett diagnostiskt och ett terapeutiskt medel, t.ex. som ett led i att stärka kroppskänslan

Dans har förekommit sedan länge i olika kulturer som ett sätt att frigöra och ge utlopp för energi, uppnå ett annat medvetandetillstånd än det vardagliga, förena kropp och själ, ge lindring åt sorg, samt givetvis som en social umgängesform och konstform. Dansen har av Isadora Duncan definierats som "musikens synliga inkarnation". Dansen har en framträdande roll i shamanska och mystiska sammanhang för att nå ett tillstånd av trance; ett exempel är sufi-dans och de virvlande dervischerna.

Under senare år har trance-dansen, som i olika varianter även går under namn som sacred dance, meditativ dans etc., upplevt en renässans. En portalfigur i detta sammanhang är den tyske dansaren och koreografen Bernhard Wosien (1908-1986). I den meditativa dansen strävar man efter att upphäva massans tröghet och nå en känsla av tyngdlöshet, lösa upp neurotiska förhållningsmönster och omvandla det inre i människan till det "gudomliga självet".

Den terapeutiska dansen, dansterapi har sina rötter i USA på 1940-talet och har utvecklats ur den moderna fridansen. En av de första som började med dansterapi var dansaren Marian Chace, som inledde samarbete med psykiatriker.

På 1960-talet började intresset för icke-verbal kommunikation, såsom kroppsspråket, att växa. Det själsliga tillståndet avspeglas i kroppsliga uttryck, och människans rörelser kan ses som ett uttryck för hela hennes individualitet. En psykologisk teori menar att det är kroppsbilden som bygger upp kroppsjaget och identiteten Med dans kan både det psykiska och fysiska tillståndet påverkas.

I dansterapi utförs rörelser till musik eller utan musik, Spontant eller utifrån givna rörelser. Inom både psykiatrin och det alternativa behandlingsområdet söker man genom dansterapi hjälpa människor att öva upp kroppskänslan, varigenom även identitetskänslan stärks och kropp och själ lättare kan integreras. Dansterapi används exempelvis vid behandling av autistiska barn och i andra situationer där verbal kommunikation inte fungerar. Då dansen kan frigöra fantasier och känslor, används den även i diagnostiskt syfte, dansterapi.

Sök efter terapeuter i dansterapi

Vad skrivs i vårt forum om dansterapi

Nedan följer exempel på andra terapier än dansterapi:

Affirmationer Airmassage Akupressur Akupunktur Alexander-tekniken Analytisk trilogi Antroposofisk medicin Applied Kinesiology Applied Physiology Aromaterapi Aston-massage Auriculoterapi Autogen träning Ayurvedisk medicin Bachs blomstermedicin Bates seendeträning Baunscheidt-metoden Bildterapibehandling Bildtolkning Bindvävsmassage Bio Harmony Biodynamisk terapi Bioenergetik Biofeedback Biokinesiologi Bioklimatologi Biologisk medicin Biopati Body Harmony Body-Learning Bowenterapi Chakrabalansering Counselling Cranio-Sacral Terapi Dansterapi Dianetik Djupterapi Do-In Doftterapi EFB-metoden Elektroterapi Encounterterapi Enderlein-metoden Energimassage Enlightenment Intensive Essential Integration Est Eutoni Feldenkrais-metoden Floating Färgterapi