Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Body learning

Body learning
Body learning | Foto: Seval
Body-Learning är ett begrepp för återinlärning av ett naturligt sätt att fungera och röra sig på. För att nå detta mål används Apeironmetodiken.

Body-Learning är ett begrepp som den svenske terapeuten Peter Sandblad använder och som betecknar en princip av naturligt kroppslärande. Begreppet bör i detta sammanhang egentligen utvidgas till "Apeiron-metodiken för BodyLearning", då dessa namn är nära förknippade med varandra.

Apeiron är namnet på det ursprungliga och grundläggande. Apeiron-metodiken för Body-Learning betonar en lyhördhet för den egna kroppen. Man skall låta kroppen styra återskapandet (rekreationen) av ett ursprungligt och naturligt sätt att fungera på. Tanken är, att det man en gång under livets lopp vecklat in sig i, kan man även veckla sig ut ur.

Sandblad menar att denna princip för kroppslärande tillämpas i discipliner som aikido, T'ai Chi Ch'uan, Feldenkrais-metoden och Alexander-tekniken (se dessa metoder). Apeiron-metodiken är sammansatt av inslag från nämnda tränings- och behandlingsformer samt yoga, dans och en del annat. Sandblad använder begrepp som Apeironyoga och Rekreativ Joggning och Dans.

Apeironmetodiken för Body-Learning är inte endast ämnad att lösa upp låsningar i kroppen, utan även att vidareutveckla hela organismen; riktningen är framåt - inte ett retrospektivt arbetande med det förflutna. Syftet är att ge kroppen utrymme att få det man gör att fungera av sig självt; att upphäva uppdelningen mellan kropp och psyke och att hela tiden vara uppmärksamt närvarande i nuet. Detta kan medföra en rad positiva effekter på såväl fysiska som psykiska funktioner.